updated 6:35 AM CEST, Apr 1, 2017

El BM Granollers es presenta a preconcurs de creditors

Granollers i Ademar, dos dels clubs que pateixen la crisi de més a prop Granollers i Ademar, dos dels clubs que pateixen la crisi de més a prop

La complicada situació econòmica que fa anys que patelx el BM Granollers, ha fet decidir a la Junta Directiva a demanar el preconcurs de creditors. Reproduïm tot seguit el comunicat que ha fet públic el club vallesà, en el que s'explica perfectament de què es tracta:

El BM. Granollers es presenta a preconcurs de creditors per tal d’assolir els objectius que garanteixin la seva continuïtat

Granollers, dissabte 9 de juny de 2012

 

Aquest divendres, el Club BM. Granollers ha presentat la sol·licitud de preconcurs de creditors al Jutjat Mercantil de la Província de Barcelona. El preconcurs de creditors li ha de permetre fer front als resultats econòmics negatius acumulats en la seva història recent. La Junta Directiva, encapçalada pel president de l’entitat, Josep Pujadas, va aprovar aquesta mesura a la seva última reunió de dilluns 4 de juny, basant-se en les conclusions derivades de l’auditoria externa iniciada el mes de febrer d’aquest mateix any. Aquesta auditoria va ser encarregada per l’actual Junta en començar el seu mandat amb l’objectiu de conèixer la situació financera exacta del Club. Els resultats presenten una situació negativa que, d’acord amb la llei, obliga la Junta a iniciar el procés de preconcurs.

Tanmateix, la Junta confia que aquesta mesura permetrà organitzar el deute acumulat de tal manera que es garanteixi la viabilitat econòmica del Club, segons s’estableix al Pla de Viabilitat que s’ha elaborat paral·lelament amb l’auditoria. Amb la sol·licitud del preconcurs s’obre un període de 4 mesos en què l’entitat haurà de negociar amb els creditors fórmules de pagament que li permetin evitar el concurs de creditors, que seria la fase següent.

Malgrat la gravetat de la situació econòmica que el Club arrossega els últims anys, la Junta Directiva creu que el Pla de Viabilitat que s’ha elaborat ha de comptar amb la confiança dels creditors i de la massa social. Aquest Pla de Viabilitat s’ha confegit amb realisme i rigor durant els últims mesos per tal que esdevingui el full de ruta econòmic del Club durant els propers anys, un full de ruta que n’asseguri la continuïtat com també el retorn del deute acumulat. Aquest Pla exigirà un esforç per part de tots els sectors i col·lectius que formen part de l’entitat, però la Junta confia que aquesta pot ser una bona oportunitat d’enfortir i consolidar un club històric con el BM. Granollers, el més antic dels que actualment juguen a la Divisió d’Honor.

La gestió d’aquesta temporada pot ser un punt de partida per a garantir la continuïtat del Club. Per assolir aquest objectiu, la Junta iniciarà en les properes setmanes nombroses accions orientades a explicar a tots els sectors i col·lectius que formen part del Club quines són les estratègies per garantir la continuïtat de l’entitat, i la necessitat de comptar amb el seu suport i complicitat.

Entrevistes